Grasplant 45, EINDHOVEN

Omschrijving

Tussenwoning met berging en tuin, perceelsgootte 154 m2. De indeling van de woning kon niet worden vastgesteld. Op basis van vergelijkbare woningen en geveltaxatie wordt uitgegaan van 4 slaapkamers en een bruto inhoud van 440m3. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Kenmerken

Type registergoed
Tussenwoning
Gebruik
Bewoond/in eigen gebruik
Soort eigendom
Vol eigendom
Bouwjaar
2006
Oppervlakte wonen
120 m2
Oppervlakte perceel
154 m2
Inhoud
440 m3
Aantal kamers
5
Aantal slaapkamers
4
Kadastrale omschrijving
KADASTRALE GEMEENTE STRIJP het woonhuis met ondergrond, tuin en erf, staande en gelegen aan de Grasplant 45 te 5658 GS Eindhoven, kadastraal bekend gemeente Strijp, sectie G nummer 2085, groot een are en vierenvijftig centiare (1.54 are)

Lasten

OZB
€ 385,32 per jaar
Rioolheffing
€ 144,00 per jaar
Waterschapslasten
€ 65,42 per jaar

Fotogalerij

Kavelinformatie

Bezichtiging

Geen bezichtiging mogelijk

De eigenaren zijn schriftelijk gewezen op hun wettelijke verplichting om bezichtigingen toe te staan. Daarbij is verzocht om medewerking te verlenen aan bezichtiging via AchtenvanGent Notarissen. Van de zijde van de eigenaren is aangegeven dat in deze fase niet wordt meegewerkt aan bezichtiging.
Bijzonderheden
Het Registergoed wordt, voor zover bekend, op dit moment bewoond door de eigenaar en zijn gezin. Volgens de Basisregistratie Personen staan er op het adres van het Registergoed geen andere personen als bewoner ingeschreven dan de eigenaar en zijn gezin.

Huurbeding
De Verkoper heeft zekerheidshalve verlof verzocht op grond van het bepaalde in artikel 3:264 lid 1 Burgerlijk Wetboek (huurbeding).
Het verlof is verleend bij beschikking van de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, zittingsplaats ‘s-Hertogenbosch op 23 juli 2019. De door de voorzieningenrechter gegeven termijn van niet-ontruiming bedraagt 14 dagen na betekening van de beschikking.
Pas na het aflopen van deze termijn kan de Koper tot ontruiming overgaan. De beschikking wordt uiterlijk op de veilingdatum betekend. De eventuele verdere uitoefening van het huurbeding komt voor rekening en risico van de Koper.
Milieuinfo
De door de gemeente Eindhoven verstrekte Bodeminformatie wordt gepubliceerd op de website. Dit betreft een verwijzing naar rapporten. Verkoper heeft geen onderzoek gedaan naar de inhoud van bedoelde rapporten.

Veiling informatie

Type
Executieveiling hypotheek
Status
Veiling
Veilinglocatie
Fletcher Hotel-Restaurant Jagershorst Leende
Valkenswaardseweg 44
5595 XB Leende
Kantoor
AchtenvanGent Notarissen
Dhr. Chris van Beuzekom (T direct 043-3281382)
Wilhelminasingel 68A
6221 BK Maastricht
T: 043 328 17 60
F: 043 325 14 26
E: veiling@achtenvangent.nl

Financieel

Inzetpremie:
1% t.l.v. de veilingopbrengst
Indicatie veilingkosten:
€ 5.377,00 (per 12‑08‑2019 om 10:15 uur)
Ingeval van een gedwongen ontruiming worden de kosten daarvan geschat op € 3.000 (per 12‑08‑2019 om 10:15 uur)
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 07-08-2019 om 14:09 uur)

Veiling

19 september 2019 vanaf 13:30 uur
Fletcher Hotel-Restaurant Jagershorst Leende
Valkenswaardseweg 44
5595 XB Leende
Executieveiling hypotheek
Status: Veiling
Veilingdossiernummer: 44333

Notaris

Dhr. Chris van Beuzekom (T direct 043-3281382)
Wilhelminasingel 68A
6221 BK Maastricht
T: 043 328 17 60
F: 043 325 14 26

Inzetpremie

1% t.l.v. de veilingopbrengst

Onderhands bod

Tot en met 4 september 2019 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

Delen

Kaart

Delen

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar. Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 04-09-2019 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.