Groenstraat 194, LANDGRAAF

Omschrijving

Vermoedelijke indeling volgens geveltaxatie d.d. 6 mei 2019 (notaris kan hiervoor geen aansprakelijkheid aanvaarden):

Begane grond: Hal, toilet. Woonkamer. Keuken. Tuin.
1e Verdieping: Overloop, 3 slaapkamers. Badkamer
2e Verdieping: Zolderkamer.

Kenmerken

Type registergoed
Halfvrijstaande woning
Gebruik
Bewoond/in eigen gebruik
Soort eigendom
Vol eigendom
Bouwjaar
1935
Oppervlakte wonen
153 m2
Oppervlakte perceel
1741 m2
Inhoud
600 m3
Aantal kamers
4
Aantal slaapkamers
3
Kadastrale omschrijving
KADASTRALE GEMEENTE UBACH OVER WORMS: het woonhuis met aanhorigheden, ondergrond en tuin, plaatselijk bekend als 6374 JV Landgraaf, Groenstraat 194, kadastraal bekend als gemeente Ubach over Worms, sectie C: - nummer 7086, groot negen are achtenzeventig centiare (9.78 are); - nummer 7087, groot zeven are tweeenvijftig centiare (7.52 are) - nummer 5730, groot elf centiare (0.11 are);

Lasten

OZB
€ 397,83 per jaar
Rioolheffing
€ 101,67 per jaar
Waterschapslasten
€ 55,53 per jaar

Fotogalerij

Kavelinformatie

Bezichtiging

Geen bezichtiging mogelijk

Bijzonderheden
De kadastrale percelen 7086 en 7087 zijn gedurende veilingprocedure ontstaan uit voormalig perceel nummer 5731. Laatstbedoeld perceel is kadastraal gesplitst en de weergegeven nieuwe grens (in bruine kleur op kaart) alsook de grootten van de ontstane percelen zijn daarmee voorlopig.

Thans blijkt dat deze splitsing is doorgevoerd wegens een voorgenomen verkoop van perceel 7087. De afwikkeling van die verkoop kan niet meer plaatsvinden. De kopers hebben echter aangegeven perceel 7087 nog steeds te willen kopen, ook van de koper in de veiling. Indicatie van de koopprijs is € 5,- per m2, k.k. Aan de koper in de veiling zullen desgewenst de gegevens van gegadigden worden opgegeven.


Op dit adres is alleen één van de eigenaren als bewoner ingeschreven.
Omdat echter het feitelijk gebruik van de woning niet met zekerheid kon worden vastgesteld, heeft Verkoper zekerheidshalve het huurbeding moeten inroepen. Daartoe is aan de Voorzieningenrechter het vereiste verlof gevraagd. Het verlof is verleend blijkens beschikking van 24 september 2019. De termijn waarbinnen niet overgegaan mag worden tot ontruiming is 14 dagen na betekening van het verlof. Het verlof wordt voor veilingdatum betekend aan het adres van het Registergoed. De verdere uitoefening van bevoegdheden op grond van het huurbeding worden aan de koper wordt gelaten en voor zijn rekening en risico.

Ten aanzien van (mogelijke) bouwwerken zonder vergunning wordt verwezen naar hetgeen vermeld in de akte van bijzondere veilingvoorwaarden, Hoofdstuk 2 artikel 1.

- Voor zover de Verkoper bekend is met betrekking tot de levering geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd en wel tegen het tarief van twee procent (2%). Het risico dat de Ontvanger van de Belastingdienst het registergoed voor de heffing van overdrachtsbelasting niet of niet geheel als woning met aanhorigheden kwalificeert komt volledig voor rekening van Koper.

- De koper dient dit object uiterlijk 4 weken na gunning af te nemen.

- Verkoper staat niet toe dat na de openbare veiling wordt verklaard dat namens een nader te noemen meester is geboden. De mogelijkheid van een Akte de Command is bij de veilingvoorwaarden uitgesloten.

Veiling informatie

Type
Executieveiling hypotheek
Status
Veiling
Veilinglocatie
Fletcher Hotel-Restaurant Jagershorst Leende
Valkenswaardseweg 44
5595 XB Leende
Kantoor
AchtenvanGent Notarissen
Dhr. Chris van Beuzekom (T direct 043-3281382)
Wilhelminasingel 68A
6221 BK Maastricht
T: 043 328 17 60
F: 043 325 14 26
E: veiling@achtenvangent.nl

Financieel

Inzetpremie:
1% t.l.v. de veilingopbrengst
Indicatie veilingkosten:
€ 6.951,00 (per 19‑09‑2019 om 11:13 uur)
Ingeval van een gedwongen ontruiming worden de kosten daarvan geschat op € 2.500,- (per 16‑09‑2019 om 16:29 uur)
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 19-09-2019 om 11:13 uur)

Veiling

24 oktober 2019 vanaf 13:30 uur
Fletcher Hotel-Restaurant Jagershorst Leende
Valkenswaardseweg 44
5595 XB Leende
Executieveiling hypotheek
Status: Veiling
Veilingdossiernummer: 44400

Notaris

Dhr. Chris van Beuzekom (T direct 043-3281382)
Wilhelminasingel 68A
6221 BK Maastricht
T: 043 328 17 60
F: 043 325 14 26

Inzetpremie

1% t.l.v. de veilingopbrengst

Onderhands bod

Tot en met 9 oktober 2019 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

Delen

Kaart

Klik hier om de Google kaart te zien

Delen

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar. Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 09-10-2019 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.