Grasdijk 3 a, NEDERWEERT

Attentie

Bezichtiging mogelijk op 21 februari 2019

Omschrijving

omschrijving volgens verkoopbrochure (notaris kan daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden):

vrijstaand woonhuis met berging, erf en tuin, Grasdijk 3a te 6031 PX Nederweert, totale perceelsgrootte 1915 m2

begane grond: hal, woonkamer, keuken, slaapkamer, toilet, badkamer, bijkeuken, berging
verdieping: overloop, 2 slaapkamers, berging

Kenmerken

Type registergoed
Vrijstaand
Gebruik
Bewoond/in eigen gebruik
Soort eigendom
Vol eigendom
Bouwjaar
1977
Oppervlakte wonen
115 m2
Oppervlakte perceel
1915 m2
Aantal slaapkamers
3
Kadastrale omschrijving
KADASTRALE GEMEENTE NEDERWEERT het woonhuis met ondergrond, tuin en erf, staande en gelegen aan de Grasdijk 3 A te 6031 PX Nederweert, kadastraal bekend gemeente Nederweert, sectie X nummer 29, 30, 488 en 489 totaal groot negentien are en vijftien centiare (19 a 15 ca), de percelen met nummer 29 en 488 zijn belast met een zakelijk recht als bedoeld in artikel 5 lid 3 onder b van de Belemmeringenwet Privaatrecht ten behoeve van Enexis B.V., gevestigd te Rosmalen,

Lasten

OZB
€ 276,00 per jaar
Waterschapslasteb
€ 49,80 per jaar
Rioolheffing
€ 238,16 per jaar

Fotogalerij

Kavelinformatie

Bezichtiging
vrijdag 1 februari 2019, van 16:00 tot 17:00 uur
donderdag 21 februari 2019, van 12:00 tot 12:30 uur
bezichtiging op op 21 februari 2019
- Grasdijk 3a Nederweert 12.00-12.30 uur


Bezichtiging gaat op basis van inloopmogelijkheid, onder begeleiding van het notariskantoor. De bezichtiging is in beginsel vrij toegankelijk, aanmelden is dan ook niet nodig.
Bijzonderheden
Op het adres van het te veilen object staat alleen één van de eigenaren als bewoner ingeschreven.
Verkoper heeft geen reden aan te nemen dat het object wordt verhuurd. Daarom heeft verkoper het huurbeding niet ingeroepen, althans daar geen verlof voor gevraagd aan de Voorzieningenrechter.

Milieu:
Volgens een bericht van de gemeente Nederweert met datum 29 november 2018, is er voor de locatie van het registergoed geen bodeminformatie bekend. Wel is in opdracht van een gegadigde voor het registergoed een aantal boringen verricht. De toetsing van de grondanalyse is overgelegd en worden elders in deze advertentie gepubliceerd. Volgens de opdrachtnemer voor dat onderzoek is er echter geen rapport opgemaakt, zodat officiële conclusies ontbreken.
Op het aangrenzende perceel zijn enkele bodemonderzoeken uitgevoerd en is een verontreiniging aangetroffen. Een uitdraai van GIS-viewer alsook de van de gemeente Nederweert ontvangen bodemrapporten worden -voor zover mogelijk- gepubliceerd op de website en ter inzage gelegd op het kantoor van de veilende notaris. Er zijn rapporten voorhanden van:
- een verkennend onderzoek dd 7 maart 2014 (te groot om te publiceren, wel opvraagbaar);
- een aanvullend onderzoek dd 12 april 2014 (gepubliceerd);
- een verkennend onderzoek dd 22 oktober 2014 (gepubliceerd).
De rapporten worden in geen geval per post verzonden aan gegadigden.
Milieuinfo
Er is bij de gemeente geen informatie over bodemverontreiniging op dit kadastraal perceel.
ten aanzien van de te veilen percelen is bij de gemeente GEEN bodeminformatie bekend. Wel is er informatie over het naastgelegen perceel én heeft een aantal boringen plaatsgevonden op het terrein van Grasdijk 3a. In deze publicatie staat bij ''bijzonderheden'' een en ander gepubliceerd en er wordt nadrukkelijk naar de gepubliceerde bijzondere veilingvoorwaarden verwezen.

Veiling informatie

Type
Executieveiling hypotheek
Status
Gegund
Veilinglocatie
Fletcher Hotel-Restaurant Jagershorst Leende
Valkenswaardseweg 44
5595 XB Leende
Kantoor
AchtenvanGent Notarissen
dhr C.M. van Beuzekom (T direct 043-328 13 82)
Wilhelminasingel 68A
6221 BK Maastricht
T: 043 328 17 60
F: 043 325 14 26
E: veiling@achtenvangent.nl

Financieel

Inzetpremie:
1% t.l.v. verkoper
Indicatie veilingkosten:
€ 4.525,00 (per 25‑02‑2019 om 13:41 uur)
ingeval van gedwongen ontruiming worden de kosten daarvan begroot op € 3.000,- (per 27‑12‑2018 om 11:59 uur)
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 28-01-2019 om 14:02 uur)

Veiling

21 februari 2019 vanaf 13:30 uur
Fletcher Hotel-Restaurant Jagershorst Leende
Valkenswaardseweg 44
5595 XB Leende
Executieveiling hypotheek
Status: Gegund
Veilingdossiernummer: 43810

Notaris

dhr C.M. van Beuzekom (T direct 043-328 13 82)
Wilhelminasingel 68A
6221 BK Maastricht
T: 043 328 17 60
F: 043 325 14 26

Inzetpremie

1% t.l.v. verkoper

Onderhands bod

Tot en met 6 februari 2019 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

Delen

Kaart

Delen

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar. Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 06-02-2019 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.