Herstraat 11 11A, HORST

Omschrijving

Indeling volgens rapport van geveltaxatie d.d. 4 juli 2018 (notaris kan hiervoor geen aansprakelijkheid aanvaarden). De taxateur maakt daarbij gebruik van informatie uit 2017.

huisnr. 11: entree met trap naar verdieping, woonkeuken met meterkast, bijkeuken met douche inclusief toilet alsmede aansluiting witgoed, toiletruimte, woonkamer.
1e verdieping: overloop, 3 slaapkamers en badkamer.
(Bron taxatie/opname 09-10-2017)
huisnr. 11A: kelder, begane grond : woonkamer/keuken (keukenblok verwijderd), 3 slaapkamers (master bed room met meterkast) en badkamer.
1e verdieping (via zij ingang): 4 slaapkamers, berging en badkamer en zelfstandige toiletruimte.
2e verdieping: zolder met tijdelijke slaapkamer en bergzolder met c.v.-ketel.
(Bron taxatie/opname 09-10-2017)

Kenmerken

Type registergoed
Bijzonder object
Gebruik
Overig
Soort eigendom
Vol eigendom
Bouwjaar
1918
Oppervlakte wonen
270 m2
Oppervlakte perceel
818 m2
Inhoud
1170 m3
Kadastrale omschrijving
het perceel grond met opstallen, tuin en erf, staande en gelegen aan de Herstraat 11 en 11A te 5961 GG Horst, kadastraal bekend gemeente Horst, sectie D nummer 4861, groot acht are achttien centiare (8 a 18 ca)

Fotogalerij

Kavelinformatie

Bezichtiging

De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.

De bewoners van adres Herstraat 11 is schriftelijk gewezen op de wettelijke verplichting om bezichtigingen toe te staan.
Daarbij is verzocht om medewerking te verlenen aan bezichtiging via AchtenvanGent Notarissen. Van de bewoner(s) is (nog) geen reactie vernomen.
Mocht een te ontvangen reactie leiden tot het houden van bezichtigingen via AchtenvanGent Notarissen, dan zullen de tijdstippen van bezichtigingen hier worden gepubliceerd.
Bijzonderheden
Het Registergoed wordt, voor zover bekend, op dit moment deels bewoond door de eigenaar Volgens de Basisregistratie Personen staan er naast de eigenaar vier personen als bewoner ingeschreven op het adres Herstraat 11. Voor zover bekend berusten die inschrijvingen op huurovereenkomsten.
Op adres Herstraat 11a staan geen personen ingeschreven.

Verkoper heeft aan de Voorzieningenrechter verlof gevraagd voor het inroepen van het huurbeding, alsook machtiging gevraagd om tot inbeheerneming en ontruiming over te gaan. De Voorzieningenrechter heeft de verzoeken afgewezen.
Gevolg is, dat voor zover het Registergoed niet vrij van huur wordt verkocht, er wordt geleverd onder handhaving van de lopende huurovereenkomst(en). De verkoper bekende huurovereenkomst wordt gepubliceerd onder het tabblad 'voorwaarden'. Verkoper staat niet in voor de juistheid van de huurovereenkomst noch voor de nakoming ervan.
Aan verhuurder en de andere ingeschreven personen is verzocht de huurovereenkomst(en) te overleggen. Daarop is (nog) geen reactie ontvangen.

Voor zover de Verkoper bekend, is met betrekking tot de levering geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting (twee procent, 2%) verschuldigd, behoudens het navolgende:
- het naar oude oorsprong winkelgedeelte aan de straatzijde van het Registergoed was laatstelijk ingericht als - en werd gebruikt als woning;
- naar aanleiding van een brand in dit gedeelte van het Registergoed vinden thans herstelwerkzaamheden plaats en hebben herstelwerkzaamheden reeds plaatsgevonden;
- dat thans dit betreffende gedeelte geheel leeg is waarbij er vanuit wordt gegaan dat herstel zal leiden tot een tot bewoning bestemd deel van een onroerende zaak.
Het risico dat op het moment van verkrijging door de koper in de veiling het desbetreffende deel van het Registergoed is hersteld maar volgens de Inspecteur van de Belastingdienst niet kwalificeert als woning casu quo dat over de verkrijging van dat deel zes procent (6%) overdrachtsbelasting is verschuldigd, komt geheel voor rekening voor de koper. De koper in de veiling kan de Verkoper en de notaris daarvoor niet aanspreken.

Verkoper staat het bieden voor een ander - na veiling of acceptatie onderhandse bieding - NIET toe. De mogelijkheid van een Akte de Command is bij de veilingvoorwaarden uitgesloten.
Milieuinfo
Er is bij de gemeente geen informatie over bodemverontreiniging op dit kadastraal perceel.

Veiling informatie

Type
Executieveiling hypotheek
Status
Vervallen (deze veiling gaat niet door)
Veilinglocatie
Golden Tulip Jagershorst Leende
Valkenswaardseweg 44
5595 XB Leende
Kantoor
AchtenvanGent Notarissen
Dhr. Chris van Beuzekom (T direct 043-3281382)
Wilhelminasingel 68A
6221 BK Maastricht
T: 043 328 17 60
F: 043 325 14 26
E: veiling@achtenvangent.nl

Financieel

Inzetpremie:
1% t.l.v. verkoper
Indicatie veilingkosten:
€ 9.364,00 (per 28‑01‑2019 om 13:57 uur)
Voorzover gedwongen ontruiming kan plaatsvinden worden de kosten daarvan geschat op €5.000,- (per 09‑01‑2019 om 10:01 uur)
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 28-01-2019 om 13:57 uur)

Veiling

21 februari 2019 vanaf 13:30 uur
Golden Tulip Jagershorst Leende
Valkenswaardseweg 44
5595 XB Leende
Executieveiling hypotheek
Status: Vervallen (deze veiling gaat niet door)
Veilingdossiernummer: 43853

Notaris

Dhr. Chris van Beuzekom (T direct 043-3281382)
Wilhelminasingel 68A
6221 BK Maastricht
T: 043 328 17 60
F: 043 325 14 26

Inzetpremie

1% t.l.v. verkoper

Onderhands bod

Tot en met 6 februari 2019 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

Delen

Kaart

Delen

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar. Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 06-02-2019 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.