Onze Lieve Vrouweplein 15, ROERMOND

Omschrijving

Vermoedelijke indeling volgens geveltaxatie d.d. 16 oktober 2018 (notaris kan hiervoor geen aansprakelijkheid aanvaarden):

Begane grond:
Centrale entree, bellentableau, brievenbussen, intercominstallatie, berging, meterkasten

Appartement gelegen op de 2e verdieping:
Entree/ hal, woonkamer, balkon, keuken, toiletruimte, badkamer, 2 slaapkamers

Kenmerken

Type registergoed
Galerijwoning
Gebruik
Bewoond/in eigen gebruik
Soort eigendom
Overige
Bouwjaar
1966
Oppervlakte wonen
82 m2
Inhoud
235 m3
Kadastrale omschrijving
het appartementsrecht, omvattende de bevoegdheid tot het uitsluitend gebruik van de woning met toe- en aanbehoren, gelegen op de tweede verdieping, alsmede een berging op de begane grond, plaatselijk bekend als Onze Lieve Vrouweplein 15 te 6043 BL Roermond, kadastraal bekend gemeente Roermond, sectie B complexaanduiding 7723, appartementsindex 31; uitmakende het drie drieëntachtig /eenduizend driehonderdtweeënvijftigste (83/1.352) aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het appartementsrecht rechtgevend op het uitsluitend gebruik van vijftien (15) woningen, gelegen op de eerste, tweede en derde verdieping van het gebouw, trappenhuis, vijf (5) garages en vijftien (15) bergingen op de begane grond, plaatselijk bekend als Onze Lieve Vrouweplein 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19 en 20, kadastraal bekend gemeente Roermond sectie B nummer 7723-A2, uitmakende het eenduizend driehonderd tweeënvijftig/tweeduizend eenhonderd vierentachtigste (1.352/2.184) aandeel in de hoofdgemeenschap, bestaande uit het flatgebouw met garages, bergingen, ondergrond en verdere aanhorigheden, aan het Onze Lieve Vrouweplein 1 tot en met 20 (even en oneven nummers), ten tijde van de splitsing kadastraal bekend als Gemeente Roermond, sectie B, - nummer 7721, groot negen aren drieënnegentig centiaren, alsmede - nummer 6240, groot één centiare;

Lasten

OZB
€ 161,99 per jaar
Rioolheffing
€ 172,54 per jaar
Waterschapslasten
€ 28,39 per jaar

Fotogalerij

Kavelinformatie

Bezichtiging

De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.

De bewoner van dit adres is gewezen op zijn wettelijke verplichting om bezichtigingen toe te staan. Daarbij is verzocht om medewerking te verlenen aan bezichtiging via AchtenvanGent Notarissen. Van de bewoner is (nog) geen reactie vernomen.
Mocht een te ontvangen reactie leiden tot het houden van bezichtigingen via AchtenvanGent Notarissen, dan zullen de tijdstippen van bezichtigingen hier worden gepubliceerd.
Bijzonderheden
Volgens de Basisregistratie Personen staat alleen de eigenaar ingeschreven op dit adres.
Zekerheidshalve heeft de Verkoper gebruikgemaakt verlof gevraagd aan de voorzieningenrechter voor het inroepen van het huurbeding.
Het verlof is verleend en inmiddels betekend aan de (onbekende) huurder(s). De door de voorzieningenrechter gegeven termijn van niet-ontruiming van 4 weken eindigt op 6 februari 2019.
De verdere uitoefening van het huurbeding wordt aan de Koper overgelaten en komt voor zijn rekening en risico.

Verkoper staat het bieden voor een ander of nader te noemen meester NA veiling niet toe. De mogelijkheid van een Akte de Command is bij de veilingvoorwaarden uitgesloten.
Milieuinfo
Een schriftelijke inventarisatie wees uit dat in dit perceel een ondergrondse brandstoftank aanwezig is, waarvan het gebruik beëindigd is.

Veiling informatie

Type
Executieveiling hypotheek
Status
Vervallen (deze veiling gaat niet door)
Veilinglocatie
Golden Tulip Jagershorst Leende
Valkenswaardseweg 44
5595 XB Leende
Kantoor
AchtenvanGent Notarissen
Dhr. Chris van Beuzekom (T direct 043-3281382)
Wilhelminasingel 68A
6221 BK Maastricht
T: 043 328 17 60
F: 043 325 14 26
E: veiling@achtenvangent.nl

Financieel

Inzetpremie:
1% t.l.v. verkoper
Indicatie veilingkosten:
€ 4.197,00 (per 06‑02‑2019 om 15:22 uur)
Ingeval van een gedwongen ontruiming worden de kosten daarvan geraamd op € 3.000 (per 16‑01‑2019 om 16:24 uur)
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 28-01-2019 om 13:39 uur)

Veiling

21 februari 2019 vanaf 13:30 uur
Golden Tulip Jagershorst Leende
Valkenswaardseweg 44
5595 XB Leende
Executieveiling hypotheek
Status: Vervallen (deze veiling gaat niet door)
Veilingdossiernummer: 43858

Notaris

Dhr. Chris van Beuzekom (T direct 043-3281382)
Wilhelminasingel 68A
6221 BK Maastricht
T: 043 328 17 60
F: 043 325 14 26

Inzetpremie

1% t.l.v. verkoper

Onderhands bod

Tot en met 6 februari 2019 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

Delen

Kaart

Delen

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar. Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 06-02-2019 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.