Kleinstraat 2 A, BERG EN TERBLIJT

Omschrijving

Perceel bouwgrond van 625m2 met daarop in aanbouw zijnde woning aan de Kleinstraat 2A te 6325 CW Berg en Terblijt

Kenmerken

Type registergoed
Grond / Kavel
Gebruik
Niet in gebruik
Soort eigendom
Vol eigendom
Oppervlakte perceel
625 m2
Kadastrale omschrijving
een perceel bouwterrein met de daarop in aanbouw zijnde woning, gelegen aan de Kleinstraat 2A te 6325 CW Berg En Terblijt, kadastraal bekend gemeente Berg En Terblijt, sectie D nummer 1283, groot zes are vijfentwintig centiare (6 a 25 ca)

Lasten

Waterschapslasten
€ 75,70 per jaar
OZB
€ 520,75 per jaar

Kavelinformatie

Bezichtiging

Op aanvraag

Op grond van artikel 3:267a BW dient de geëxecuteerde, alsmede een ieder die de onroerende zaak gebruikt, verplicht aan belangstellenden gelegenheid te geven tot bezichtiging. Gegadigden dienen echter rekening te houden met het feit dat het een in aanbouw zijnde woning betreft en werkzaamheden/goederen ter plaatse te respecteren.
Bijzonderheden
Verkoper staat het bieden voor een ander - na veiling of acceptatie onderhandse bieding - NIET toe. De mogelijkheid van een Akte de Command is bij de veilingvoorwaarden uitgesloten.

Voor de in aanbouw zijnde woning is een omgevingsvergunning afgegeven. Die vergunning is opgenomen in een gecombineerde omgevingsvergunning die ziet op de bouw van vier woningen (zie document onder tabblad 'voorwaarden').

De vergunninghouder heeft zekerheidshalve volmacht verleend aan de verkrijger in de veiling om een melding te doen als bedoeld in artikel 2:25 lid 2 Wabo, conform het bepaalde in artikel 4.8 Bor. Voorzover de bevoegdheid van vergunninghouder op het moment van de melding nog bestaat, zal de omgevingsvergunning van 30 augustus 2012 twaalf met kenmerk BR/10117 voor gaan gelden voor de koper in de veiling.

De gemeente heeft wel aangegeven dat de bouwactiviteiten uiterlijk in de maand mei tweeduizend negentien moeten worden voorgezet, ter voorkoming van intrekking van de omgevingsvergunning.

ENKEL TER INDICATIE is een aantal (bouw)tekeningen in deze publicatie opgenomen. Dit is slechts gedaan om gegadigden een beeld te kunnen geven wat hetgeen als bebouwing gepland staat/stond. Deze tekeningen zijn afkomstig van de Gemeente Valkenburg aan de Geul. De verkoper noch de notaris kunnen instaan voor de volledigheid of de juistheid van de vergunning en/of de gepubliceerde tekeningen. Voor volledige informatie wordt verwezen naar de gemeente Valkenburg aan de Geul.

Veiling informatie

Type
Executieveiling hypotheek
Status
Gegund
Veilinglocatie
Fletcher Hotel-Restaurant Jagershorst Leende
Valkenswaardseweg 44
5595 XB Leende
Kantoor
AchtenvanGent Notarissen
Dhr. Chris van Beuzekom (T direct 043-3281382)
Wilhelminasingel 68A
6221 BK Maastricht
T: 043 328 17 60
F: 043 325 14 26
E: veiling@achtenvangent.nl

Financieel

Inzetpremie:
1% t.l.v. verkoper
Indicatie veilingkosten:
€ 4.978,00 (per 28‑01‑2019 om 12:11 uur)
Van gedwongen ontruiming is geen sprake, ontruiming omvat wellicht opruimen, kosten onbekend (per 17‑01‑2019 om 10:04 uur)
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 28-01-2019 om 13:37 uur)

Veiling

21 februari 2019 vanaf 13:30 uur
Fletcher Hotel-Restaurant Jagershorst Leende
Valkenswaardseweg 44
5595 XB Leende
Executieveiling hypotheek
Status: Gegund
Veilingdossiernummer: 43860

Notaris

Dhr. Chris van Beuzekom (T direct 043-3281382)
Wilhelminasingel 68A
6221 BK Maastricht
T: 043 328 17 60
F: 043 325 14 26

Inzetpremie

1% t.l.v. verkoper

Onderhands bod

Tot en met 6 februari 2019 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

Delen

Kaart

Delen

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar. Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 06-02-2019 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.