Navolaan 110, HEERLEN

Attentie

foto's dateren van 17 oktober 2019

Omschrijving

Indeling volgens taxatierapport d.d. 22 oktober 2019 (notaris kan hiervoor, noch voor de getoonde foto's aansprakelijkheid aanvaarden):

PARTERRE: entree/hal, berging met meterkast en CV-ketel opstelling, hobbyruimte, salon;
VERDIEPING: overloop, toilet, keuken met aanrecht combinatie voorzien van enkele inbouwapparatuur, woonkamer met balkon;
2e VERDIEPING: overloop met muurkast, 3 slaapkamers, badkamer met ligbad, toilet en wastafel.

Kenmerken

Type registergoed
Tussenwoning
Gebruik
Verhuurd zonder toestemming van schuldeiser
Soort eigendom
Vol eigendom
Bouwjaar
1962
Oppervlakte wonen
150 m2
Oppervlakte perceel
157 m2
Inhoud
460 m3
Aantal kamers
4
Aantal slaapkamers
3
Kadastrale omschrijving
het recht van eigendom van het woonhuis met ondergrond, tuin en erf, staande en gelegen aan de Navolaan 110 te 6414 HJ Heerlen, kadastraal bekend gemeente Heerlen, sectie O nummer 2263, groot een are en zevenenvijftig centiare (1.57 are)

Lasten

OZB
€ 136,28 per jaar
Rioolheffing
€ 76,80 per jaar
Waterschapslasten
€ 15,44 per jaar

Fotogalerij

Kavelinformatie

Bezichtiging

De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.

De op dit adres ingeschreven personen zijn schriftelijk gewezen op de wettelijke verplichting om bezichtigingen toe te staan. Daarbij is verzocht om medewerking te verlenen aan bezichtiging via AchtenvanGent Notarissen. Van de aangeschrevenen is nog geen reactie vernomen.
Mocht een te ontvangen reactie leiden tot het houden van bezichtigingen via AchtenvanGent Notarissen, dan zullen de tijdstippen van bezichtigingen hier worden gepubliceerd.
Bijzonderheden
Het Registergoed blijkt verhuurd, inmiddels is de bij Verkoper bekende huurder uitgeschreven. Omdat het Registergoed woonruimte betreft waarop de artikelen 7:271 tot en met 277 Burgerlijk Wetboek van toepassing zijn, is verlof van de voorzieningenrechter nodig voor het inroepen van het huurbeding.
De Verkoper heeft dit verlof gevraagd.

De Voorzieningenrechter heeft het gevraagde verlof verleend. De termijn van niet-ontruiming bedraagt drie dagen na betekening. De eventuele betekening van de beschikking alsook de uitoefening van de (overige) bevoegdheden op grond van artikel 3:264 Burgerlijk Wetboek wordt aan de Koper overgelaten en komt voor zijn rekening en risico. De Verkoper staat niet in voor de bevoegdheid van de Koper tot ontruiming.

Als publiekrechtelijke beperking met betrekking tot het Registergoed zijn in de kadastrale registratie bekend:
- bestuursdwangbesluit of dwangsombesluit, Woningwet, Heerlen, 4065 d.d. 7 juli 2018;
- bestuursdwangbesluit of dwangsombesluit, Woningwet, Heerlen, 4065A d.d. 23 nov 2018
Over deze aanschrijvingen heeft de gemeente Heerlen, afdeling Handhaving Vrieheide, op 19 en 27 november 2019 de volgende berichten:
- “de dwangsom is verbeurd, maar niet betaald. Dat wil zeggen dat de nieuwe eigenaar die verschuldigd wordt tenzij hij alsnog op zeer korte termijn voldoet aan de lastgeving” en
- ''De last onder dwangsom betreft het verwijderen van één van de twee woonvoorzieningen op de begane grond etage. Dat kan snel: binnen vier weken na eigendomsverkrijging. Als de nieuwe eigenaar daar zorg voor draagt is het van de gemeente onredelijk om van hem de betaling van de verbeurde dwangsom te verlangen en dat zullen we dan ook niet doen. Dat wordt anders als hij niet onmiddellijk na eigendomsverkrijging alsnog voldoet aan de last.'';
- “de nog niet uitgevoerde last onder bestuursdwang kan in principe ieder moment ten uitvoer worden gebracht. Wij zullen hiermee echter minimaal wachten totdat de nieuwe eigenaar bekend is.” en
- ''De tweede last gaat om het dichtbouwen van het balkon. Dat is een last onder bestuursdwang. Het bouwwerk is in principe vergunbaar qua uiterlijk, al zal de uitbreiding ook wit gemaakt moeten worden. Of het bouwwerk voldoet aan het Bouwbesluit zal alsnog beoordeeld moeten worden. E.e.a. zal dus hoe dan ook aangepast moeten worden. Ik zou het volgende tijdschema willen hanteren: binnen 6 weken na eigendomsverkrijging dient de koper een ontvankelijke vergunningsaanvraag in te dienen en binnen 4 weken na verlening van de vergunning de zaak in overeenstemming brengen met de vergunning.
Als hij dat niet doet zal de bestuursdwang alsnog tenuitvoer worden gelegd.''

Enexis berichtte op 29 November 2019: Op Navolaan 110 is voor gas en elektriciteit een contract met een energieleverancier bekend, is elektriciteit en gas niet afgesloten en er is geen sprake van een aangekondigde afsluiting.


Veiling informatie

Type
Executieveiling hypotheek
Status
Gegund
Veilinglocatie
Fletcher Hotel-Restaurant Jagershorst Leende
Valkenswaardseweg 44
5595 XB Leende
Kantoor
AchtenvanGent Notarissen
Dhr. Chris van Beuzekom (T direct 043-3281382)
Wilhelminasingel 68A
6221 BK Maastricht
T: 043 328 17 60
F: 043 325 14 26
E: veiling@achtenvangent.nl

Financieel

Inzetpremie:
1% t.l.v. de veilingopbrengst
Indicatie veilingkosten:
€ 4.839,00 (per 11‑12‑2019 om 16:30 uur)
Ingeval van een gedwongen ontruiming worden de kosten daarvan geschat op € 2.000 (per 15‑01‑2020 om 09:39 uur)
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 07-01-2020 om 13:40 uur)

Veiling

16 januari 2020 vanaf 13:30 uur
Fletcher Hotel-Restaurant Jagershorst Leende
Valkenswaardseweg 44
5595 XB Leende
Executieveiling hypotheek
Status: Gegund
Veilingdossiernummer: 44585

Notaris

Dhr. Chris van Beuzekom (T direct 043-3281382)
Wilhelminasingel 68A
6221 BK Maastricht
T: 043 328 17 60
F: 043 325 14 26

Inzetpremie

1% t.l.v. de veilingopbrengst

Onderhands bod

Tot en met 1 januari 2020 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

Delen

Kaart

Klik hier om de Google kaart te zien

Delen

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar. Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 01-01-2020 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.