Dr. Calsstraat 19, LANDGRAAF

Omschrijving

Vermoedelijke indeling volgens geveltaxatie d.d. 24 juni 2019 (notaris kan hiervoor, noch voor de getoonde foto's aansprakelijkheid aanvaarden):

Souterrain: Provisieruimte.
Begane grond: Entree-hal, toilet, woonkamer, keuken, aanbouw. Tuin met garage.
1e Verdieping: Overloop, drie slaapkamers. Badkamer.
2e Verdieping: Zolder.

Kenmerken

Type registergoed
Vrijstaand
Gebruik
Overig
Soort eigendom
Vol eigendom
Bouwjaar
1938
Oppervlakte wonen
125 m2
Oppervlakte perceel
496 m2
Inhoud
600 m3
Aantal kamers
4
Aantal slaapkamers
3
Kadastrale omschrijving
het recht van eigendom met betrekking tot het woonhuis met garage, ondergrond, erf, tuin en verdere aanhorigheden, staande en gelegen aan de Dr. Calsstraat 19 te 6372 AA Landgraaf, , kadastraal bekend gemeente Landgraaf, sectie D, nummers 55 en 663, respectievelijk groot vier are en zevenenveertig centiare (4 a 47 ca) en negenenveertig centiare (49 ca)

Lasten

OZB
€ 333,61 per jaar
Rioolheffing
€ 101,67 per jaar
Waterschapslasten
€ 46,56 per jaar

Fotogalerij

Kavelinformatie

Bezichtiging

De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.

De op dit adres ingeschreven persoon is schriftelijk gewezen op de wettelijke verplichting om bezichtigingen toe te staan. Daarbij is verzocht om medewerking te verlenen aan bezichtiging via AchtenvanGent Notarissen. Van de aangeschrevene is nog geen reactie vernomen.
Mocht een te ontvangen reactie leiden tot het houden van bezichtigingen via AchtenvanGent Notarissen, dan zullen de tijdstippen van bezichtigingen hier worden gepubliceerd.
Bijzonderheden
Volgens de Basisregistratie Personen staat alleen de eigenaar op het adres van het Registergoed ingeschreven. Of de woning daadwerkelijk bewoond wordt is niet eenduidig.
Daarom wenst verkoper het huurbeding in te roepen. Omdat het Registergoed woonruimte betreft waarop de artikelen 7:271 tot en met 277 Burgerlijk Wetboek van toepassing zijn, is verlof van de voorzieningenrechter nodig voor het inroepen van het huurbeding.
De Verkoper heeft dit verlof gevraagd.
Behandeling van het verzoek door de voorzieningenrechter heeft plaatsgevonden, doch een beschikking is (nog) niet afgegeven. De Voorzieningenrechter heeft aangegeven het verlof tijdig te zullen verlenen. Als de inhoud van de beschikking van de voorzieningenrechter bekend is, wordt de uitkomst daarvan hier gepubliceerd en/of wordt de uitkomst door de notaris in de veilingzaal vermeld. De eventuele betekening van de beschikking alsook de uitoefening van de (overige) bevoegdheden op grond van artikel 3:264 Burgerlijk Wetboek wordt aan de Koper overgelaten en komt voor zijn rekening en risico. De Verkoper staat niet in voor de bevoegdheid van de Koper tot ontruiming.

Enexis berichtte op 29 november 2019 dat op het adres Dr. Calsstraat 19 geen contract(en) met (een) energieleverancier(s) bekend zijn voor gas en elektriciteit, elektriciteit is afgesloten per 23 oktober 2019 (kosten van heraansluiting bedragen: € 508,64) en dat gas NOG is aangesloten.
Milieuinfo
Een schriftelijke inventarisatie wees uit dat in dit perceel een ondergrondse brandstoftank aanwezig is, waarvan het gebruik beëindigd is.

Veiling informatie

Type
Executieveiling hypotheek
Status
Vervallen (deze veiling gaat niet door)
Veilinglocatie
Fletcher Hotel-Restaurant Jagershorst Leende
Valkenswaardseweg 44
5595 XB Leende
Kantoor
AchtenvanGent Notarissen
Dhr. Chris van Beuzekom (T direct 043-3281382)
Wilhelminasingel 68A
6221 BK Maastricht
T: 043 328 17 60
F: 043 325 14 26
E: veiling@achtenvangent.nl

Financieel

Inzetpremie:
1% t.l.v. verkoper
Indicatie veilingkosten:
€ 4.718,00 (per 13‑12‑2019 om 08:50 uur)
Ingeval van een gedwongen ontruiming worden de kosten daarvan geschat op € 2.000 (per 13‑12‑2019 om 08:50 uur)
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 07-01-2020 om 13:41 uur)

Veiling

16 januari 2020 vanaf 13:30 uur
Fletcher Hotel-Restaurant Jagershorst Leende
Valkenswaardseweg 44
5595 XB Leende
Executieveiling hypotheek
Status: Vervallen (deze veiling gaat niet door)
Veilingdossiernummer: 44584

Notaris

Dhr. Chris van Beuzekom (T direct 043-3281382)
Wilhelminasingel 68A
6221 BK Maastricht
T: 043 328 17 60
F: 043 325 14 26

Inzetpremie

1% t.l.v. verkoper

Onderhands bod

Tot en met 1 januari 2020 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

Delen

Kaart

Klik hier om de Google kaart te zien

Delen

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar. Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 01-01-2020 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.