Rijksweg 15, HERTEN

Omschrijving

Bedrijfsobject (voormalig horecapand) aan de Rijksweg 15 te Herten, perceel totaal groot 4.828 m2. Opstallen verkeren in slechte staat.

Kenmerken

Type registergoed
Overige BOG
Gebruik
Niet in gebruik
Soort eigendom
Vol eigendom
Oppervlakte perceel
4828 m2
Kadastrale omschrijving
het voormalige horecapand met verdere aanhorigheden, alsmede ondergrond en bijbehorende grond, staande en gelegen aan de Rijksweg 15 te 6049 GV Herten, kadastraal bekend gemeente Herten, sectie C te weten: - nummer 3259, groot twaalf are en achtenvijftig centiare (12.58 are); - nummer 3260, groot twaalf are en zesenzestig centiare (12.66 are); - nummer 3385, groot drieëntwintig are en vier centiare (23.04 are), welk perceel is belast met opstalrechten nutsvoorzieningen ten behoeve van de besloten vennootschappen Enexis Beheer B.V., gevestigd te 's-Hertogenbosch, en Gasunie Transport Services B.V., gevestigd te Groningen,

Lasten

OZB
€ 536,99 per jaar
Rioolheffing
€ 169,32 per jaar
Waterschapslasten
€ 69,97 per jaar

Fotogalerij

Kavelinformatie

Bezichtiging

De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.

Aan de eigenaar is schriftelijk verzocht toe te staan dat het terrein en het pand door gegadigden worden betreden. Daarop is (nog) geen reactie ontvangen. Zodra een reactie voorhanden is, zal de uitkomst daarvan hier gepubliceerd worden.
Bijzonderheden
De opstallen behorende tot het Registergoed verkeren in een slechte staat.

Gas en elektriciteit zijn afgesloten. Volgens Enexis kost heraansluiten € 123,54.

Overdrachtsbelasting wordt berekend naar het tarief van 6%
Milieuinfo
Uit een schriftelijke inventarisatie bleek niet dat in dit perceel een ondergrondse brandstoftank aanwezig is.
Voor zover bij de gemeente bekend is dit een onverdachte locatie. Op basis van reeds uitgevoerde bodemonderzoeken op onverdachte terreinen is de gemeentelijke bodemkwaliteit vastgesteld. Per deelgebied is de gemiddelde bodemkwaliteit vastgesteld. In de ondergrond is gemiddeld in dit deelgebied geen bodemverontreiniging aanwezig.

Veiling informatie

Type
Executieveiling hypotheek
Status
Veiling
Veilinglocatie
Fletcher Hotel-Restaurant Jagershorst Leende
Valkenswaardseweg 44
5595 XB Leende
Kantoor
AchtenvanGent Notarissen
Dhr. Chris van Beuzekom (T direct 043-3281382)
Wilhelminasingel 68A
6221 BK Maastricht
T: 043 328 17 60
F: 043 325 14 26
E: veiling@achtenvangent.nl

Financieel

Inzetpremie:
1% t.l.v. KOPER
Indicatie veilingkosten:
€ 10.840,00 (per 16‑01‑2020 om 16:43 uur)
zie extra info veilingkosten (per 16‑01‑2020 om 16:46 uur)

Veiling

20 februari 2020 vanaf 13:30 uur
Fletcher Hotel-Restaurant Jagershorst Leende
Valkenswaardseweg 44
5595 XB Leende
Executieveiling hypotheek
Status: Veiling
Veilingdossiernummer: 44660

Notaris

Dhr. Chris van Beuzekom (T direct 043-3281382)
Wilhelminasingel 68A
6221 BK Maastricht
T: 043 328 17 60
F: 043 325 14 26

Inzetpremie

1% t.l.v. KOPER

Onderhands bod

Tot en met 5 februari 2020 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

Delen

Kaart

Klik hier om de Google kaart te zien

Delen

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar. Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 05-02-2020 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.