Emmastraat 18, NEDERWEERT

Omschrijving

Vermoedelijke indeling volgens geveltaxatie d.d. 19 december 2018 (notaris kan hiervoor geen aansprakelijkheid aanvaarden):

Begane grond: entree, meterkast, toilet, woonkamer, keuken, garage
Verdieping 1: overloop, 3 slaapkamer, badkamer
Verdieping 2: vlizotrap, zolderberging

Kenmerken

Type registergoed
2-onder-1-kap
Gebruik
Bewoond/in eigen gebruik
Soort eigendom
Vol eigendom
Bouwjaar
1974
Oppervlakte wonen
120 m2
Oppervlakte perceel
270 m2
Inhoud
450 m3
Kadastrale omschrijving
het woonhuis met garage, ondergrond en tuin, staande en gelegen aan de Emmastraat 18 te 6031 AL Nederweert, kadastraal bekend gemeente Nederweert, sectie L nummer 1434, groot twee are zeventig centiare (2 a 70 ca)

Lasten

OZB
€ 284,28 per jaar
Rioolheffing
€ 238,16 per jaar
Waterschapslasteb
€ 51,29 per jaar

Fotogalerij

Kavelinformatie

Bezichtiging

De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.

De eigenaar van dit object is schriftelijk gewezen op de wettelijke verplichting om bezichtigingen toe te staan. Daarbij is verzocht om medewerking te verlenen aan bezichtiging via AchtenvanGent Notarissen. Van de eigenaar is nog geen reactie vernomen.
Mocht een te ontvangen reactie leiden tot het houden van bezichtigingen via AchtenvanGent Notarissen, dan zullen de tijdstippen van bezichtigingen hier worden gepubliceerd.
Bijzonderheden
Het Registergoed wordt, voor zover bekend, op dit moment bewoond door de eigenaar en zijn gezin. Volgens de Basisregistratie Personen staan er op het adres van het Registergoed geen andere personen als bewoner ingeschreven dan de eigenaar en zijn gezin.

De partner en de twee meerderjarige afstammelingen waarmee de eigenaar een gezin vormt, hebben schriftelijk verklaard:
- dat zij niet geheel noch gedeeltelijk hebben gehuurd of gepacht van de eigenaar of een derde, dat zij ter zake geen huur- of pachtpenningen vooruit hebben betaald en dat het recht op mogelijke huur- of pachtpenningen niet is vervreemd of verpand;
- dat zij in geval van een gerechtelijke ontruiming ex artikel 546 juncto 523 lid 3 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering als een van 'de zijnen' van de eigenaar moeten worden aangemerkt en als zodanig tezamen met de eigenaar het registergoed zullen verlaten;
- dat zij voor zoveel als nodig uitdrukkelijk instemmen met de vernietiging van enige met hem gesloten huur- dan wel pacht overeenkomst ter zake van (een deel van) het onderpand, zodat het niet vereist is om verlof te vragen om het huurbeding als bedoeld in artikel 3:264 BW te kunnen inroepen.
Wegens de schriftelijke verklaringen van de gezinsleden van de eigenaar is aan de Voorzieningenrechter géén verlof gevraagd om het huurbeding in te roepen.

Milieuinfo
Er is bij de gemeente geen informatie over bodemverontreiniging op dit kadastraal perceel.

Veiling informatie

Type
Executieveiling hypotheek
Status
Veiling
Veilinglocatie
Fletcher Hotel-Restaurant Jagershorst Leende
Valkenswaardseweg 44
5595 XB Leende
Kantoor
AchtenvanGent Notarissen
Dhr. Chris van Beuzekom (T direct 043-3281382)
Wilhelminasingel 68A
6221 BK Maastricht
T: 043 328 17 60
F: 043 325 14 26
E: veiling@achtenvangent.nl

Financieel

Inzetpremie:
1% t.l.v. verkoper
Indicatie veilingkosten:
€ 4.470,00 (per 29‑03‑2019 om 11:27 uur)
Ingeval van een gedwongen ontruiming worden de kosten daarvan geschat op € 3.000,- (per 11‑04‑2019 om 16:30 uur)
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 10-04-2019 om 14:01 uur)

Veiling

16 mei 2019 vanaf 13:30 uur
Fletcher Hotel-Restaurant Jagershorst Leende
Valkenswaardseweg 44
5595 XB Leende
Executieveiling hypotheek
Status: Veiling
Veilingdossiernummer: 44055

Notaris

Dhr. Chris van Beuzekom (T direct 043-3281382)
Wilhelminasingel 68A
6221 BK Maastricht
T: 043 328 17 60
F: 043 325 14 26

Inzetpremie

1% t.l.v. verkoper

Onderhands bod

Tot en met 1 mei 2019 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

Delen

Kaart

Delen

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar. Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 01-05-2019 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.