Salmstraat 24, GELEEN

Object informatie

Veilingdossiernummer
43428

Object
Appartement

Betreft
Executieveiling (hypotheek)

Veilingstatus
Veiling

Omschrijving
1. het recht op het uitsluitend gebruik van de woning met balkon gelegen op de tweede verdieping, plaatselijk bekend te 6161 EM Geleen, Salmstraat 24;

2. het recht op het uitsluitend gebruik van een bergruimte gelegen in het souterrain, plaatselijk bekend te Geleen, Salmstraat (ongenummerd)

Bezichtiging
De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.

Soort eigendom
Vol eigendom

Gebruik
Onbekend

Kadastrale omschrijving
1. het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Geleen, sectie A, complexaanduiding 11162-A, appartementsindex 14, omvattende het negen/éénhonderd vijfde (9/105e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Geleen, sectie A, complexaanduiding 11162-A, appartementsindex 2, welk appartementsrecht omvat:
(i) het vijfenvijftig/éénhonderdste (55/100e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap bestaande uit een perceel grond met daarop staande opstallen, omvattende vijf winkeleenheden met magazijn, plaatselijk bekend als Salmstraat 4, 14, 16, 26 en 28 en tien wooneenheden, plaatselijk bekend als Salmstraat 6, 8, 10, 12, 18, 20, 22, 24, 30 en 32 te Geleen, ten tijde van de hoofdsplitsing kadastraal bekend gemeente Geleen, sectie A, nummers 10095 en 10097, tezamen groot zeven aren en vijfentachtig centiaren (7 a 85 ca);
(ii) het recht op het uitsluitend gebruik van vijf wooneenheden op de eerste verdieping met balkon en dakterras, vijf wooneenheden op de tweede verdieping met balkons, bergingen in het souterrain en verder toebehoren, plaatselijk bekend te 6161 EM Geleen, Salmstraat 6, 8, 10, 12, 18, 20, 22, 24, 30 en 32;


2. het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Geleen, sectie A, complexaanduiding 11162-A, appartementsindex 20, omvattende het één/honderd en vijfde (1/105) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Geleen, sectie A, complexaanduiding 11162-A, appartementsindex 2, welk appartementsrecht omvat:
(i) het vijfenvijftig/éénhonderdste (55/100e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap bestaande uit een perceel grond met daarop staande opstallen, omvattende vijf winkeleenheden met magazijn, plaatselijk bekend als Salmstraat 4, 14, 16, 26 en 28 en tien wooneenheden, plaatselijk bekend als Salmstraat 6, 8, 10, 12, 18, 20, 22, 24, 30 en 32 te Geleen, ten tijde van de hoofdsplitsing kadastraal bekend gemeente Geleen, sectie A, nummers 10095 en 10097, tezamen groot zeven aren en vijfentachtig centiaren (7 a 85 ca);
(ii) het recht op het uitsluitend gebruik van vijf wooneenheden op de eerste verdieping met balkon en dakterras, vijf wooneenheden op de tweede verdieping met balkons, bergingen in het souterrain en verder toebehoren, plaatselijk bekend te 6161 EM Geleen, Salmstraat 6, 8, 10, 12, 18, 20, 22, 24, 30 en 32;

Kadastrale kaart
Download pdf Download kadastrale kaart

Bijzonderheden
De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt: het is (mogelijk) verhuurd of in gebruik gegeven aan derden.

Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. Het verzoekschrift voor verlof tot het inroepen van het huurbeding zal bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank worden ingediend.
Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
De overdrachtsbelasting bedraagt 2% over de koopsom en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

Voor rekening van koper komt:
- het notarieel honorarium;
- de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches;
- de eventuele ontruimingskosten;
- de achterstallige bijdragen bij de VvE over het aan de betaaldatum voorafgaande boekjaar en het lopende boekjaar tot en met de betaaldatum.

Achterstand VvE volgens opgave van de VvE € 966,54
Bijdrage VvE per maand € 111,86
Intredingskosten € 102,25

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 10 oktober 2018 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs met een minimum van € 5.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 22 november 2018.

RoX Legal B.V., Weena 220, Postbus 2560, 3000 CN Rotterdam, tel. 010 2001 715, in behandeling bij mevrouw Vera Sibbes.

Veiling informatie

Inzet
donderdag 25 oktober 2018 vanaf 13:30 uur

Afslag
donderdag 25 oktober 2018 vanaf 13:30 uur

Locatie
Golden Tulip Jagershorst Leende
Valkenswaardseweg 44
5595 XB Leende

Notaris
RoX Legal
Mw. V.D. Sibbes / vera.sibbes@roxlegal.nl
Weena 220
3012 NJ Rotterdam
T: 010 200 17 00
E: rogier.vanheeswijk@roxlegal.nl

Opbrengst
€ 87.000,00

Financieel

Plok
1% van de inzetsom

Indicatie veilingkosten

Download pdf Download specificatie indicatie kosten  (per 19-09-2018 om 14:45 uur)

Kaart

Veiling

25 oktober 2018 vanaf 13:30 uur
Golden Tulip Jagershorst Leende
Valkenswaardseweg 44
5595 XB Leende

Appartement, Executieveiling (hypotheek)
Veilingstatus: Veiling
Veilingdossiernummer: 43428

 

Notaris

RoX Legal
Mw. V.D. Sibbes / vera.sibbes@roxlegal.nl
Weena 220
3012 NJ Rotterdam
T: 010 200 17 00
E: rogier.vanheeswijk@roxlegal.nl

 

Inzetpremie

1% van de inzetsom

 

Onderhands bod

Tot en met 10 oktober 2018 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

Doe een bod

 

Delen

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar. Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 10-10-2018 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.

Delen