Pancratiusstraat 26, HEERLEN

Object informatie

Veilingdossiernummer
43583

Object
Bedrijfspand

Betreft
Executieveiling (hypotheek)

Veilingstatus
Onderhands verkocht (deze veiling gaat niet door)

Omschrijving
1. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van een bedrijfsruimte gelegen op de begane grond, plaatselijk bekend als Pancratiusstraat 26 te 6411 KC Heerlen (in de kadastrale registratie vermeld zonder plaatselijke aanduiding), kadastraal bekend als gemeente Heerlen sectie D nummer 9366 A12, uitmakende het eenhonderd achtenzeventig/vijfhonderdste (178/500) aandeel in de gemeenschap bestaande uit het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van bedrijfsruimten gelegen op de begane grond, alsmede bergruimte gelegen in de kelder, plaatselijk bekend als Gasthuisstraat te Heerlen, kadastraal bekend als gemeente Heerlen sectie D nummer 9366 A1, welk laatstgenoemd appartementsrecht uitmaakt het drieëntwintig/eenhonderdste (23/100) aandeel in de gemeenschap omvattende:
a. het complex bestaande uit kantoorruimte, winkelruimte en woningen met ondergrond, erf en verdere aanhorigheden, plaatselijk bekend als 6417 BN Heerlen, Gasthuisstraat 1, kadastraal bekend gemeente Heerlen sectie D nummer 9355, groot drie are en zesenzeventig centiare (03 a en 76 ca); en
b. parkeerruimte grenzende aan het registergoed sub a., kadastraal bekend gemeente Heerlen sectie D nummer 9356, groot negenendertig centiare (39 ca);
2. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van een berging, gelegen in de kelder, plaatselijk bekend Gasthuisstraat (ongenummerd) te Heerlen, kadastraal bekend gemeente Heerlen sectie D nummer 9366 A15, uitmakende het achttien/vijfhonderdste (18/500) aandeel in de gemeenschap hiervoor onder 1. omschreven.

Bezichtiging
De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.

Soort eigendom
Vol eigendom

Gebruik
Gedeeltelijk verhuurd

Kadastrale omschrijving
1. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van een bedrijfsruimte gelegen op de begane grond, plaatselijk bekend als Pancratiusstraat 26 te 6411 KC Heerlen, (in de kadastrale registratie vermeld zonder plaatselijke aanduiding), kadastraal bekend als gemeente Heerlen sectie D nummer 9366 A12, uitmakende het eenhonderd achtenzeventig/vijfhonderdste (178/500) aandeel in de gemeenschap bestaande uit het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van bedrijfsruimten gelegen op de begane grond, alsmede bergruimte gelegen in de kelder, plaatselijk bekend als Gasthuisstraat te Heerlen, kadastraal bekend als gemeente Heerlen sectie D nummer 9366 A1, welk laatstgenoemd appartementsrecht uitmaakt het drieëntwintig/eenhonderdste (23/100) aandeel in de gemeenschap omvattende:
a. het complex bestaande uit kantoorruimte, winkelruimte en woningen met ondergrond, erf en verdere aanhorigheden, plaatselijk bekend als 6417 BN Heerlen, Gasthuisstraat 1, kadastraal bekend gemeente Heerlen sectie D nummer 9355, groot drie are en zesenzeventig centiare (03 a en 76 ca); en
b. parkeerruimte grenzende aan het registergoed sub a., kadastraal bekend gemeente Heerlen sectie D nummer 9356, groot negenendertig centiare (39 ca);
2. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van een berging, gelegen in de kelder, plaatselijk bekend Gasthuisstraat (ongenummerd) te Heerlen, kadastraal bekend gemeente Heerlen sectie D nummer 9366 A15, uitmakende het achttien/vijfhonderdste (18/500) aandeel in de gemeenschap hiervoor onder 1. omschreven.

Kadastrale kaart
Download pdf Download kadastrale kaart

Bijzonderheden
Het appartementsrecht rechtgevende op de berging (kadastraal bekend gemeente Heerlen sectie D nummer 9366 A15) is voor zover aan Verkoper bekend niet mee verhuurd aan de huurder van het appartementsrecht rechtgevende op de bedrijfsruimte (kadastraal bekend gemeente Heerlen sectie D nummer 9366 A12). Deze berging is voor zover aan Verkoper bekend niet de berging die is omschreven in de huurovereenkomst die als bijlage bij deze advertentie is gepubliceerd.
Voor zover aan Verkoper bekend is de berging (kadastraal bekend gemeente Heerlen sectie D nummer 9366 A15) in eigen gebruik bij de eigenaar.
Voor zover bekend bevinden zich technische installaties (zoals de cv-ketel en de vetput) van de bedrijfsruimte (kadastraal bekend gemeente Heerlen sectie D nummer 9366 A12) in een andere berging die in gebruik is dan wel verhuurd is aan een derde. Voor bovenstaande informatie kan de notaris en de Verkoper geen aansprakelijkheid aanvaarden.


De navolgende informatie is verkregen van de bestuurder van de Ondervereniging van Eigenaars bedrijfsruimten Gasthuisstraat 1 te Heerlen:

1. Het aandeel van het appartementsrecht rechtgevende op de bedrijfsruimte (kadastraal bekend gemeente Heerlen sectie D nummer 9366 A12) per 1-10-2018 in het/de reservefonds(en) van de Ondervereniging van Eigenaars bedrijfsruimten Gasthuisstraat 1 te Heerlen bedraagt: € 2.808,29.
De maandelijkse voorschotbijdrage voor dit appartementsrecht bedraagt € 89,00.
Er is geen gemeenschappelijke voorziening voor stoken, water en elektra. Om die reden is er geen bijdrage aan de vereniging verschuldigd voor de genoemde voorzieningen. Wel is in dit bedrag verwerkt de bijdrage die door de vereniging maandelijks verschuldigd is aan de Hoordvereniging van Eigenaars Gasthuisstraat 1 te Heerlen in verband met de HoofdVVE-exploitatie, waaronder ook de verzekeringen.
Er zijn thans geen besluiten genomen door de vereniging die de kosten voor een nieuwe eigenaar aanzienlijk (kunnen) verhogen. Er zijn geen toetredingskosten en geen uittredingskosten verschuldigd. Er is geen huishoudelijk reglement.
Het appartementsrecht A12 heeft de bestemming bedrijfsruimte. Afwijkend gebruik van deze bestemming is slechts geoorloofd met toestemming van de vergadering van eigenaars.
In het gebouw mag niet worden gevestigd een vergunning tot verkoop van sterke drank in het klein noch een verlof A tot verkoop van zwak-alcoholische dranken.

2. Het aandeel van het appartementsrecht rechtgevende op de berging (kadastraal bekend gemeente Heerlen sectie D nummer 9366 A15) per 1-10-2018 in het/de reservefonds(en) van de Ondervereniging van Eigenaars bedrijfsruimten Gasthuisstraat 1 te Heerlen bedraagt: € 283,98.
De maandelijkse voorschotbijdrage voor dit appartementsrecht bedraagt € 9,00.
Er is geen gemeenschappelijke voorziening voor stoken, water en elektra. Om die reden is er geen bijdrage aan de vereniging verschuldigd voor de genoemde voorzieningen. Wel is in dit bedrag verwerkt de bijdrage die door de vereniging maandelijks verschuldigd is aan de Hoordvereniging van Eigenaars Gasthuisstraat 1 te Heerlen in verband met de HoofdVVE-exploitatie, waaronder ook de verzekeringen.
Er zijn thans geen besluiten genomen door de vereniging die de kosten voor een nieuwe eigenaar aanzienlijk (kunnen) verhogen. Er zijn geen toetredingskosten en geen uittredingskosten verschuldigd. Er is geen huishoudelijk reglement.
Het appartementsrecht A12 heeft de bestemming berging. Afwijkend gebruik van deze bestemming is slechts geoorloofd met toestemming van de vergadering van eigenaars.
Er is een Beheersovereenkomst. Deze berging is van buiten, te voet, te bereiken via een door een hekwerk met elektrische rolpoort afgesloten parkeerterrein. Tussen partijen die gebruik mogen maken dit parkeerterrein is een Beheersovereenkomst en Reglement gesloten met betrekking tot de onderhoudskosten van dit parkeerterrein. Het mogelijk voorkomend kostenaandeel voor deze berging is daarin vastgesteld op 2,5% van de totale kosten. Partijen hebben tevens in de Beheerovereenkomst vastgelegd dat bij vervreemding van het appartementsrecht de rechten en plichten van deze Beheerovereenkomst mee over moeten gaan naar de nieuwe eigenaar.
In het gebouw mag niet worden gevestigd een vergunning tot verkoop van sterke drank in het klein noch een verlof A tot verkoop van zwak-alcoholische dranken.

Veiling informatie

Inzet
donderdag 15 november 2018 vanaf 13:30 uur

Afslag
donderdag 15 november 2018 vanaf 13:30 uur

Locatie
Golden Tulip Jagershorst Leende
Valkenswaardseweg 44
5595 XB Leende

Notaris
Tomlow + Partners Notarissen
mw mr C.G.M. Gillissen
Akerstraat 77
6417 BJ HEERLEN
T: 045 571 70 44
F: 045 571 97 70
E: welkom@tomlowpartners.nl

Financieel

Plok
1% van de inzetsom voor rekening van veilingkoper

Indicatie veilingkosten

€ 10.362,00  (per 25-10-2018 om 17:52 uur)
het tarief van de overdrachtsbelasting is 6%  (per 25-10-2018 om 18:06 uur)

Lasten

onroerende zaakbelasting (eigenaren) € 399,58  jaarlijks
rioolrecht (eigenaren (eigenaren) € 80,04  jaarlijks
waterschapsheffingen (eigenaren) € 33,36  jaarlijks

Lasten (k.k.)
Zie veilingvoorwaarden

Foto's

Kaart

Veiling

15 november 2018 vanaf 13:30 uur
Golden Tulip Jagershorst Leende
Valkenswaardseweg 44
5595 XB Leende

Bedrijfspand, Executieveiling (hypotheek)
Veilingstatus: Onderhands verkocht (deze veiling gaat niet door)
Veilingdossiernummer: 43583

 

Notaris

Tomlow + Partners Notarissen
mw mr C.G.M. Gillissen
Akerstraat 77
6417 BJ HEERLEN
T: 045 571 70 44
F: 045 571 97 70
E: welkom@tomlowpartners.nl

 

Inzetpremie

1% van de inzetsom voor rekening van veilingkoper

 

Onderhands bod

Tot en met 31 oktober 2018 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

Doe een bod

 

Delen

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar. Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 31-10-2018 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.

Delen