Sint Franciscusweg 16, HEERLEN

Object informatie

Veilingdossiernummer
43577

Object
Vrijstaand

Betreft
Executieveiling (beslag)

Veilingstatus
Vervallen (deze veiling gaat niet door)

Attentie
informatie op VEILINGBILJET.NL is NIET volledig

Omschrijving
Indeling volgens derden (notaris kan hiervoor geen aansprakelijkheid aanvaarden):

Souterrain:
inpandige garage/kelderruimte, stookruimte, provisiekamer met aansluiting witgoed.

Parterre:
hal met toegang tot kantoorruimte met vide, toilet, meterkast, gesloten keuken, woonkamer, (overdekt) terras, woonkamer, tuinhuis, achteruitgang naar 6 (mogelijk verhuurde) parkeerplaatsen op afgesloten terrein, stenen tuinhuis, tweede garage.

Verdieping:
drie slaapkamers, badkamer, toilet, vierde slaapmaker/2e kantoorruimte met vide.

Het elders aan de Gasthuisstraat (ongenummerd) gelegen gedeelte van een parkeerterrein (zie kadastrale kaart onder button 'voorwaarden'.

Bezichtiging
De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.

de eigenaar is verzocht om mee te werken aan bezichtiging. Op dat verzoek is (nog) niet gereageerd. Voor zover een reactie zal leiden tot de mogelijkheid tot bezichtiging, zullen de tijdstippen ervan hier worden vermeld.

Soort eigendom
Vol eigendom

Gebruik
Bewoond/in eigen gebruik

Kadastrale omschrijving
1. het woonhuis met ondergrond, tuin en erf, parkeerplaatsen,
staande en gelegen aan de Sint Franciscusweg 16 te 6417 BD Heerlen,
kadastraal bekend gemeente Heerlen, sectie G nummer 6304,
groot tien are achtentwintig centiare (10 a 28 ca);
2. de (gedeeltelijke) parkeerplaats,
gelegen aan de Gasthuisstraat (ongenummerd) te Heerlen,
kadastraal bekend gemeente Heerlen sectie D nummer 9413,
groot zeven centiare (7 ca).

Kadastrale kaart
Download pdf Download kadastrale kaart

Bijzonderheden
- De informatie en foto's als vermeld en geplaatst op Funda dateren niet van recente datum.
- Voor de juistheid van de elders in deze publicatie getoonde bestektekingen en plattegronden kan verkoper niet instaan. Deze dienen enkel ter indicatie.

- Op het adres van het Registergoed staat alleen de eigenaar ingeschreven.
- De huurder van Akerstraat 73 heeft een overeenkomst overgelegd met betrekking tot het gebruik van de garage van Sint Fransciscusweg. Dat gebruik ziet op het stallen van een motor in die garage, waarvoor de vergoeding bedraagt € 60,- per maand. In de overeenkomst staat dat 'wederzijdse opzegging geschied door opzegging van 1 maand'.

- Voor zover aan Verkoper bekend worden enkele bij de woning behorende parkeerplaatsen, aan de noordwestzijde gelegen, gebruikt door huurders en gebruikers van de panden Akerstraat 71 en Akerstraat 73.
De Verkoper is niet precies bekend op welke grond deze parkeerplaatsen worden gebruikt. Voor zover sprake is van verhuur van de parkeerplaatsen geldt, in aanvulling op artikel 24 van de AVVE, het volgende: het geveilde wordt geleverd onder handhaving van de lopende huurovereenkomst(en). De verkoper geeft via de website informatie over de huurovereenkomst(en), voor zover die in zijn bezit is/zijn. De Verkoper staat er niet voor in dat de verstrekte informatie juist is of dat er voordien of nadien afwijkende afspraken zijn of worden gemaakt. De Verkoper staat er ook niet voor in dat de verplichtingen die voortvloeien uit de huurovereenkomst volledig en/of regelmatig worden nagekomen.

Perceeltje Heerlen D 9413 is onderdeel van een parkeerterrein, doch omtrent het gebruik als parkeerplaats vermeldt een Arrest van Hof Den Bosch uit 2008:
''dat X jegens Y gerechtigd is de percelen D9413 en 9414 te gebruiken, te doen of laten gebruiken op voorwaarde evenwel dat voor en langs de parkeervakken aan de rechterzijde van het perceel, gezien vanuit de Gasthuisstyraat, een parkjeerweg ter breedte van tenminste 5.70m wordt vrijgelaten''.

Fiscaal:
- de verkrijging van de woning is belast tegen het tarief van 2% overdrachtsbelasting;
- de verkrijging van het stukje parkeerplaats is belast tegen 6% overdrachtsbelasting.
Voor de berekening van de overdrachtsbelasting dient Koper uiterlijk 3 dagen na de gunning de notaris op te geven welk deel van de tegenprestatie hij wenst toe te kennen aan de woning, waaruit tevens de tegenprestatie voor het stukje parkeerplaats wordt vastgesteld. Deze waardetoekenning geschiedt volledig voor risico van Koper, en nadrukkelijk onder vrijwaring van de Verkoper en de notaris dienaangaande.

Funda
Voor informatie op Funda klik hier.

Veiling informatie

Inzet
donderdag 15 november 2018 vanaf 13:30 uur

Afslag
donderdag 15 november 2018 vanaf 13:30 uur

Locatie
Golden Tulip Jagershorst Leende
Valkenswaardseweg 44
5595 XB Leende

Notaris
AchtenvanGent Notarissen
Dhr. Chris van Beuzekom (T direct 043-3281382)
Wilhelminasingel 68A
6221 BK Maastricht
T: 043 328 17 60
F: 043 325 14 26
E: veiling@achtenvangent.nl

Financieel

Plok
1% t.l.v. verkoper

Indicatie veilingkosten

€ 6.025,00  (per 11-10-2018 om 14:19 uur)
Ingeval van een gedwongen ontruiming worden de kosten daarvan geschat op € 5.000  (per 09-10-2018 om 10:16 uur)
Download pdf Download specificatie indicatie kosten  (per 11-10-2018 om 14:18 uur)

Lasten

OZB (woning) € 935,21  jaarlijks
Waterschapslasten (woning) € 98,47  jaarlijks
Rioolheffing (woning) € 80,04  jaarlijks

Lasten (k.k.)
Zie veilingvoorwaarden

Foto's

Kaart

Veiling

15 november 2018 vanaf 13:30 uur
Golden Tulip Jagershorst Leende
Valkenswaardseweg 44
5595 XB Leende

Vrijstaand, Executieveiling (beslag)
Veilingstatus: Vervallen (deze veiling gaat niet door)
Veilingdossiernummer: 43577

 

Notaris

AchtenvanGent Notarissen
Dhr. Chris van Beuzekom (T direct 043-3281382)
Wilhelminasingel 68A
6221 BK Maastricht
T: 043 328 17 60
F: 043 325 14 26
E: veiling@achtenvangent.nl

 

Inzetpremie

1% t.l.v. verkoper

 

Delen

Onderhands bod

Beslagveiling

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.

Delen