Irenelaan 18, POSTERHOLT

Object informatie

Veilingdossiernummer
43579

Object
Winkel / woonhuis

Betreft
Executieveiling (hypotheek)

Veilingstatus
Gegund

Attentie
Bezichtiging op 14 november a.s. - Informatie VEILINGBILJET.NL is NIET volledig

Omschrijving
1. de voormalige bakkerij met kantoor, kelder, garages, tuin en oprit, 6061 BC POSTERHOLT, Irenelaan 18,
2. de bovenwoning te 6061 BC POSTERHOLT, Irenelaan 18,
tezamen vormende de gehele gemeenschap bestaande uit het gebouw met bijbehorende grond ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend als gemeente Posterholt sectie D nummer 797 groot 4.80 are

Bezichtiging
woensdag 31 oktober 2018, van 13:30 tot 14:30 uur
woensdag 14 november 2018, van 10:00 tot 11:00 uur

Bezichtiging van dit object zal plaatsvinden door middel van binnentreding met deurwaarder/politie.
De eerste vond plaats op 31 oktober 2018.
De tweede bezichtiging vindt plaats op woensdag 14 november van 10.00-11.00 uur De bezichtiging wordt begeleid door:
NTS

Soort eigendom
Vol eigendom

Gebruik
Niet in gebruik

Kadastrale omschrijving
a. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de ruimten op de begane grond, met de daaronder gelegen bijbehorende kelder, de naastgelegen oprit en tuin, gelegen te 6061 BC POSTERHOLT, Irenelaan 18, kadastraal bekend gemeente POSTERHOLT, sectie D, complexaanduiding 1920, appartementsindex 1,
b. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning op de eerste verdieping met daarboven gelegen bijbehorende zolder, gelegen te 6061 BC POSTERHOLT, Irenelaan 18, kadastraal bekend gemeente POSTERHOLT, sectie D, complexaanduiding 1920, appartementsindex 2,

respectievelijk groot twee/derde (2/3) en een/derde (1/3) aandeel in de gemeenschap bestaande uit het gebouw met bijbehorende grond ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend als gemeente Posterholt sectie D nummer 797 groot vier are tachtig centiare (4.80 are), en derhalve tezamen vormende de gehele gemeenschap,

Kadastrale kaart
Download pdf Download kadastrale kaart

Bijzonderheden
Verkoper heeft zekerheidshalve het huurbeding ingeroepen. Het daartoe vereiste verlof van de Voorzieningenrechter is verleend. Ontruiming van huurder(s) mag niet eerder plaatsvinden dan dat 4 weken zijn verstreken na betekening van het verlof (beschikking) aan de huurder(s). Betekening van de beschikking heeft plaatsgevonden op 24 oktober 2018. De verdere uitoefening van het huurbeding, worden aan de koper gelaten en komen voor zijn rekening en risico.

Voor de berekening van de overdrachtsbelasting geldt:
- de heffingsgrondslag voor de verkrijging van appartementsrecht 1, wordt gesteld op twee/derde deel (2/3) van de tegenprestatie;
- de heffingsgrondslag voor de verkrijging van appartementsrecht 2, wordt gesteld op een/derde (1/3) deel van de tegenprestatie,
behoudens door Koper op zijn initiatief en voor zijn risico met de Ontvanger andere waardetoekenningen overeen te komen. Indien koper bovenvermelde waardeverhouding niet wenst te volgen, dan dient hij uiterlijk vijf (5) dagen na de gunning - doch voor de kwijting - aan mij, notaris, op te geven welk deel van de tegenprestatie dient te worden belast tegen twee procent (2%), hetgeen tevens leidt tot vaststelling van het deel van de tegenprestatie dient te worden belast tegen zes procent (6%) overdrachtsbelasting. Deze waardetoekenning geschiedt dan volledig voor risico van koper, en nadrukkelijk onder vrijwaring van de verkoper en de notaris dienaangaande.

Funda
Voor informatie op Funda klik hier.

Veiling informatie

Inzet
donderdag 15 november 2018 vanaf 13:30 uur

Afslag
donderdag 15 november 2018 vanaf 13:30 uur

Locatie
Golden Tulip Jagershorst Leende
Valkenswaardseweg 44
5595 XB Leende

Makelaar NTS

Notaris
AchtenvanGent Notarissen
Dhr. C.M. (Chris) van Beuzekom (T direct 043-3281382)
Wilhelminasingel 68A
6221 BK Maastricht
T: 043 328 17 60
F: 043 325 14 26
E: veiling@achtenvangent.nl

Financieel

Indicatie veilingkosten

€ 4.699,00  (per 31-10-2018 om 15:42 uur)
ingeval van gedwongen onruiming worden de kosten daarvan geschat op € 500,-  (per 31-10-2018 om 15:42 uur)
Download pdf Download specificatie indicatie kosten  (per 11-10-2018 om 17:05 uur)

Lasten (k.k.)
Zie veilingvoorwaarden

Kaart

Veiling

15 november 2018 vanaf 13:30 uur
Golden Tulip Jagershorst Leende
Valkenswaardseweg 44
5595 XB Leende

Winkel / woonhuis, Executieveiling (hypotheek)
Veilingstatus: Gegund
Veilingdossiernummer: 43579

 

Makelaar

NTS

 

Notaris

AchtenvanGent Notarissen
Dhr. C.M. (Chris) van Beuzekom (T direct 043-3281382)
Wilhelminasingel 68A
6221 BK Maastricht
T: 043 328 17 60
F: 043 325 14 26
E: veiling@achtenvangent.nl

 

Onderhands bod

Tot en met 31 oktober 2018 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

Doe een bod

 

Delen

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar. Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 31-10-2018 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.

Delen