Bieden in de zaal

De zaalveiling is openbaar. Dat wil zeggen dat u zondermeer een kijkje kunt komen nemen. Wel kan dan om uw legitimatiebewijs gevraagd worden. 

Wanneer u wilt bieden in de zaal, dan dient u uw financiële gegoedheid te kunnen aantonen door een verklaring van een geldverstrekkende instelling met een vergunning in de zin van de Wet op het financieel toezicht te overleggen tijdens de veiling, waaruit blijkt dat u (de bieder) over voldoende financiële middelen beschikt om de prijs en de bijkomende kosten te kunnen betalen. Deze verklaring mag op de dag van de veiling niet ouder zijn dan vier (4) weken.

Soms is het mogelijk om bij de behandelend notaris een waarborgsom te storten, om de gegoedheid aan te tonen. Neem daarvoor contact op met de notaris die vermeld staat bij het betreffende te veilen object.

Let wel, dat in sommige gevallen afwijkende voorwaarden zijn gesteld. Wanneer die niet zijn terug te vinden in de veilingvoorwaarden is het van belang u dit navraagt bij het notariskantoor dat het betreffende pand ter veiling aanbiedt.