Disclaimer

De gegevens op deze website zijn indicatief. Ze mogen alleen worden beschouwd als een vrijblijvende advertentie. De getoonde foto's betreffen uiteraard een momentopname, de feitelijke situatie kan anders zijn. Vergewis u van de feitelijke situatie door een bezoek aan het object. Uitsluitend zijn geldig de gegevens die door de veilende notaris of een medewerker van het kantoor worden verstrekt op officiële van deze notaris afkomstige stukken, en mededelingen die door de notaris tijdens de veilingzitting worden gedaan. Bij onduidelijkheid over de op deze website verstrekte informatie wendt u zich tot de daar vermelde notaris. De aan deze internetsite deelnemende notariskantoren kunnen, ondanks de door hen bij het samenstellen van deze site in acht genomen zorg, de juistheid en/of volledigheid daarvan niet garanderen. Elke vorm van aansprakelijkheid voor de juistheid van de op deze website gegeven informatie, het ontbreken daarvan, de actualiteit daarvan, gebreken of virussen door het bezoek op deze site, wordt dan ook uitgesloten.